Spotsolas ar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach atá dírithe ar Riachtanais Speisialta Oideachais

Oct 16, 2023

Cúrsaí oiliúna trí mheán na Gaeilge ón gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE)

Bunleibhéal amháin

Múineadh na nDaltaí le Riachtanais Speisialta Oideachais, 7ú Feabhra 2024, Ionaid Oideachais Laoise.

Iompar a Théann i gcion ar an bhFoghlaim agus Iompar ar Ábhar Imní é – Pointe tosaigh, 21 Feabhra 2024, ar líne

Teagasc agus Foghlaim i gcomhthéacs Daltaí Sárchumasacha agus Dé-Eisceachtúla, 30ú Aibreán 2024, ar líne

 

Crann Taca, Comhdháil ar Shainriachtanais eagraithe ag Comhairle na Gaelscolaíochta

Comhghairdeas mór lenár gcairde i gComhairle na Gaelscolaíochta as comhdháil iontach ar shainriachtanais a chur ar fáil le deireanaí. Bhain foireann Gaeloideachas an-taitneamh as an ócáid. Cuirfear sleamhnáin na gceardlann ar fáil ar shuíomh na Comhairle go luath.

 

Tionól Forbartha 2023 – 10ú Samhain 2023, Óstán Slieve Russell, an Cabhán

An mbeidh tú féin nó ionadaithe ó do scoil i láthair ag Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG i mbliana? Ócáid fhíorspeisialta a bheidh ann agus Gaeloideachas ag ceiliúradh 50 bliain faoi bhláth.

Beidh rogha leathan ceardlann phraiticiúil ar fáil do mhúinteoirí le linn an Tionóil Forbartha. Ina measc, díreofar ar conas tacú le scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta acu in dá cheardlann shonracha faoi leith:

·         Bunú agus Buanú Ranganna Speisialta agus tacaíochtaí eile atá ar fáil don oideachas speisialta ón gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) [seisiún trasearnála]

·         Conas tacú le scoláirí a bhfuil disléicse nó deacrachtaí leitheoireachta (Gaeilge & Béarla) acu i suíomh lán-Ghaeilge? Caitríona Uí Shoracháin, Scoil Uí Riada, Co. Chill Dara agus Sharon Ní Chasaide, Gaelscoil Lorgan, Co. Mhúineacháin [seisiún bunleibhéil]

Má tá suim agat sna ceardlanna seo agus clár lán le rogha leathan ceardlann eile, is fiú go mór clárú ag an nasc thíos. Tá roint spásanna fós ar fáil. Is deis iontach é an Tionól Forbartha le cloisteáil faoi acmhainní úrnua, dea-chleachtais agus straitéisí ó mhúinteoirí eile, agus smaointe agus comhairle a chomhroinnt ar a chéile.