Support for Ukranian students in Irish-medium and Gaeltacht education

clós na scoile

Gaeloideachas’ vision is that high-quality Irish-medium immersion education should be available to every parent and guardian who would choose it for their child. We support naíonraí and Irish-medium and Gaeltacht primary and post-primary schools in their work to be fully inclusive and to cater for all children. 

Naíonraí and Irish-medium and Gaeltacht schools around the country are proudly welcoming children and young people from Ukraine, and on this page you’ll find links to the resources that have been provided by various agencies to help families and school communities to be as inclusive as possible. If you would like to share or recommend any more resources, please email us: eolas@gaeloideachas.ie. This page will be updated regularly.

Gaeloideachas is translating our key leaflets for parents to Ukranian and we hope to have printed copies available for all naíonraí and schools in the coming weeks. 

Suirbhé ar naíonraí agus scoileanna

Resources

TitleSummaryLinkdoc_categories_hfilterdoc_tags_hfilter
SayHi Translate App

Aip saor in aisce Say Hi a aistríonn caint bheo ar an toirt ó Ghaeilge go hÚcráinis agus teangacha eile.  Free app Say Hi that instantly translates spoken Irish to Ukrainian and other …

ar-scoil-at-school ar-scoil-at-school ar-scoil-at-school ar-scoil-at-school naionra-preschool naionra-preschool naionra-preschool naionra-preschool naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-bhaile-at-home sa-bhaile-at-home sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra cineal-type leibheal-levelucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine
Teanga ranga do scoláirí Úcránacha

Teanga ranga do scoláirí Úcránacha i nGaeilge agus in Úcráinis

gaeilge-amhain-irish-only gaeilge-amhain-irish-only teanga-language
Classroom language for Ukrainian students

Everyday language of the classroom in Ukrainian and Irish.

muinteoir-teacher muinteoir-teacher muinteoir-teacher muinteoir-teacher muinteoir-teacher muinteoir-teacher usaideoir-user
Початкова школа гелтахту

Інформація для батьків та опікунів  Cúiseanna le bunscoil Ghaeltachta a roghnú – Eolas do thuismitheoirí i nGaeilge agus …

datheangach-bilingual datheangach-bilingual datheangach-bilingual datheangach-bilingual datheangach-bilingual datheangach-bilingual teanga-languagegaeloideachas gaeloideachas gaeloideachas gaeloideachas gaeltacht gaeltacht
Причини для вибору ірландськомовної середньої школи (Gaelcholáiste)

Інформація для батьків та опікунів Cúiseanna le Gaelcholáiste a roghnú – Eolas do thuismitheoirí i nGaeilge agus …

iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary leibheal-leveltumoideachas-immersion tumoideachas-immersion tumoideachas-immersion tumoideachas-immersion tumoideachas-immersion tumoideachas-immersion tumoideachas-immersion
Причини для вибору ірландськомовної початкової школи (Gaelscoil)

Огляд для батьків та опікунів Cúiseanna le scoil lán-Ghaeilge a roghnú – eolas do thuismitheoirí i nGaeilge agus …

le-n-ordu-to-order le-n-ordu-to-order le-n-ordu-to-order tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent clo-print usaideoir-useraistriu-transitions aistriu-transitions aistriu-transitions aistriu-transitions
Мова, що використовується в ірландських

Інформація для батьків / опікунів Eolas do dhaltaí – …

Язык, используемый в ирландских школах

Інформація для батьків / опікунів Eolas do thuismitheoirí agus caomhnóirí – …

Язык, используемый в ирландских школах

Информация для учеников и студентов Eolas do dhaltaí – …

Язык, используемый в ирландских школах

Информация для родителей/опекунов Eolas do thuismitheoirí agus caomhnóirí – …

Córas Oideachais na hÚcráine

Eolas do …

eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 cineal-type
Ukraine Education System

Information for …

The language used in Irish Schools

Information for pupils and …

The language used in Irish Schools

Information for …

bearla-amhain-english-only bearla-amhain-english-only bearla-amhain-english-only teanga-language
Моя історія | Mo Scéal | My Story | Моя история

Tá an teimpléad seo curtha in oiriúint ó theimpléid aistrithe ‘Mo Scéal’ do pháistí atá ag dul ón réamhscoil go dtí an bhunscoil. Tá sé mar aidhm aige cabhrú leat aithne a chur ar pháistí dídeanaithe as an Úcráin a d’fhéadfadh a bheith ag freastal ar do scoil sna míonna amach romhainn. Tá an fhoirm ar fáil in Úcráinis agus Rúisis …

bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary leibheal-level

Latest News

Rannta le Chéile don Úcráin

Deis do theaghlagh ar gach aois ón dá thír teacht le chéile ar líne chun rannta & amhráin i nGaeilge & Úcráinis a roinnt agus aithne a chur ar a chéile. Ba mhaith le Glór na nGael cuireadh a thabhairt do theaghlaigh le Gaeilge & teaghlaigh ón Úcráin ar...

read more

Support for Ukranian students in Irish-medium and Gaeltacht education

Naíonraí and Irish-medium and Gaeltacht schools around the country are proudly welcoming children and young people from Ukraine, and on this page you’ll find links to the resources that have been provided by various agencies to help families and school communities to be as inclusive as possible.

read more

Éist siar ar Raidió na Gaeltachta

Éist siar le hAnna Ní Fhearraigh, Síle Uí Bheataí agus John Joe Mac Iomhair: Muinteoirí ó Choláiste an Earagail, Scoil Náisiúnta Anagaire agus Scoil Náisiúnta na nDoirí Beaga, ag tabhairt eolas ar mar atá daoine óga na hÚcráine ag socrú isteach sna scoileanna, agus an...

read more