Ar Aghaidh Linn! Nuachtlitir Leanúnachais

May 26, 2021

Ar Aghaidh Linn

Leis an nuachtlitir seo, tá Gaeloideachas ag cur tús le feachtas “Ar Aghaidh Linn” chun cuidiú le scoileanna teaghlaigh agus daltaí a spreagadh chun go leanfaidh daltaí atá ag freastal ar an mbunscoil Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge ar aghaidh chun a gcuid oideachais iar-bhunleibhéil a fháil sa chóras lán-Ghaeilge /Gaeltachta freisin.

Bíonn ceisteanna ag tuismitheoirí agus ag daltaí  i gcoitinne maidir leis an aistriú chuig an iar-bhunscoil. Bíonn ceisteanna breise ag teaghlaigh nuair is gá dóibh cinneadh a dhéanamh idir rogha scoileanna – scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla san áireamh. Sa nuachtlitir seo ba mhaith linn díriú ar roinnt de na ceisteanna a bhíonn ag tuismitheoirí le go mbeidh príomhoidí agus múinteoirí in ann na tuismitheoirí agus daltaí a dhíriú ar acmhainní a chuideoidh leo cinneadh a dhéanamh.

Sa Nuachtlitir Seo:

  • Cén fáth go roghnófá iar-bhunscoil lán-Ghaeilge?
  • Tuismitheoirí & an Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge
  • Ceisteanna Coitianta
  • Tacaíocht Gaeloideachas
  • Acmhainní CNCM
  • Riachtanais Speisialta Oideachais
  • Eile

Léigh Anseo