Ar oscail do scoil rang uathachais nua i mbliana?

Nov 2, 2023

Osclaíodh a lán ranganna nua uathachais i scoileanna lán-Ghaeilge i mí Mheán Fómhair. Tá go leor tacaíochtaí agus acmhainní ar fáil ó Gaeloideachas chun cabhrú libh ar an aistear seo. Seo blaiseadh beag díobh:

 

Grianghraif de ranganna uathachais, spásanna suaimhnis agus seomraí céadfaí

Mar a d’fhógair muid cheana, tá grianghraif agus físeáin á mbailiú againn ar bhonn leanúnach a léiríonn ranganna uathachais agus spásanna céadfaí. Ba bhreá linn i bhfad níos mó a chur leis an albam agus na féidearthachtaí a roinnt libh ar fad. Má tá do scoil sásta grianghraif nó físeáin bhreise a roinnt linn, cuir rphost chuig ciara@gaeloideachas.ie.

Seo an t-albam Flickr go dáta. Ár mbuíochas mór leis na príomhoidí agus múinteoirí uilig a roinn linn iad.