Folúntas i Naíonra Lorcáin

Jun 6, 2024

Tá súil ag Coiste Naíonra Lorcáin múinteoir Naíonra a earcú do mhí Mheán Fómhair 2024. Post sealadach páirtaimseartha (10 mí, 4 uair an chloig) atá ann.
Ta Naíonra Lorcáin suite i Scoil Lorcáin, Baile na Manach. Is í an Ghaeilge teanga oibre an Naíonra.

Riachtanais:

  • Suim san oideachas luath-óige.
  • Gaeilge mhaith nó suim feabhas a chur uirthi.
  • Cáilíochtaí CDBO Leibhéal 5 nó 6 i gCúram Leanaí.

Má tá suim agat sa phost:
Seol ríomhphost agus CV chuig naionralorcain@gmail.com roimh 28 Meitheamh.
Pléifear tuarastal leis an té a cheapfar.

Coiste Naíonra Lorcáin wishes to recruit a preschool teacher for September 2024.
It is a temporary part-time position (4 hours a day for 10 months).
Naíonra Lorcáin is an Irish medium pre-school and is located in Scoil Lorcáin, Monkstown.

Requirements:
An interest in early years education.
Good Irish or an interest in improving language proficiency.
QQI Level 5 and / or Level 6 in Childcare.

Application:
Send an e-mail and CV to naionralorcain@gmail.com roimh 28 June.
Salary will be discussed with the successful applicant.