Folúntas: Múinteoir Oideachais Speisialta i nGaelscoil Bhaile Munna

Oct 7, 2022

Is bunscoil lán-Ghaeilge le héiteas Chaitliceach í Gaelscoil Bhaile Munna atá faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta. Tá ardchaighdeán Gaeilge labhartha & scríofa riachtanach don phost seo.

Ní mór iarratais a bheith seolta chuig priomhoide@gaelscoilbhailemunna.ie. Tá tuilleadh eolais faoin scoil ar fáil anseo.

Cruthófar painéal ag éirí as an bhfógra seo chun folúntais eile a líonadh taobh istigh de cheithre mhí.

Gach eolas maidir leis an bpost ar fáil anseo.