The Samhradh is finally here and we have a new resource page for summer

May 23, 2023

Isn’t it lovely that the temperature has risen and that the plants are all blooming… the summer has finally arrived! As everyone knows there will be rainy days ahead of us unfortunately and for families with young children we have two colouring/activity booklets for the kids, and a wee break for their parents on those wet days. They are available as PDFs for printing on the page Samhradh na nGael ☀️ Bealtaine, Meitheamh, Iúil, in our online resource library Leabharlann Acmhainní, along with other resources for teachers and parents.

Nach bhfuil sé go deas go bhfuil an teocht tar éis ardú agus na plandaí ar fad faoi bhláth… tá an Samhradh linn faoi dheireadh! Mar is eol do chách beidh laethanta fliucha amach romhainn freisin áfach agus do theaghlaigh le leanaí óga tá dhá leabhrán dathúcháin/gníomaíochtaí dosna gasúir, agus sos beag dá dtuistí ar na laethanta sin. Tá siad ar fáil mar PDF ar an leathanach Samhradh na nGael ☀️ Bealtaine, Meitheamh, Iúil, sa Leabharlann Acmhainní, in éindí le háiseanna eile do mhúinteoirí is do thuismitheoirí.