Scéim Cáilíochta an Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh 2023-2024

Tá an-fhás agus forbairt tagtha ar an ITT in Indreabhán le blianta beaga anuas, agus bíonn an-éileamh ar ár seirbhísí uileag. Táthar ag earcú oibrithe nua faoi láthair ach tá ganntanas oibrithe luathbhlianta san earnáil trí chéile.

Mar sin, is cúis áthais a fhógairt go bhfuil Scéim Cáilíochta an Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh á seoladh le haghaidh 2023-2024. Scéim nua í seo a chuirfidh sparánacht ar fáil chun cáilíocht a bhaint amach i bhFoghlaim agus Cúram na Luath-Óige, cáilíocht a theastaíonn chun oibriú in ionad cúraim leanaí.

Fógra Poist: Riarthóir Airgeadais agus Oifige

Fógra Poist: Riarthóir Airgeadais agus Oifige

Fáiltíonn an tIonad Tacaíochta Teaghlaigh (ITT) / An Crann Taca, Indreabhán, Co. na Gaillimhe roimh iarratais ar phost mar Riarthóir Airgeadais agus Oifige. Beidh an té a cheapfar freagrach as riaradh airgeadais agus obair oifige an ITT, faoi stiúir an Bhainisteora. Ní mór d’iarrthóirí taithí riaracháin a bheith acu, agus bheadh cáilíocht tríú leibhéal sa réimse ina bhuntáiste. Tá caighdeán maith Gaeilge riachtanach don phost.

Fógra Poist: Riarthóir Airgeadais agus Oifige

Fógra Poist: Leas-Bhainisteoir Cúraim Leanaí

Fáiltíonn an tIonad Tacaíochta Teaghlaigh (ITT) / An Crann Taca, Indreabhán, Co. na Gaillimhe roimh iarratais ar phost mar Leas-Bhainisteoir Cúraim Leanaí. Beidh an té a cheapfar freagrach as cabhrú le riaradh agus bainistiú sheirbhísí an ITT ina n-iomláine, idir na seirbhísí naíolainne, naíonraí, chlubanna bricfeasta agus seirbhísí iarscoile. Ní mór d’iarrthóirí taithí sa réimse cúraim leanaí a bheith acu agus cáilíocht Leibhéal 6 nó níos airde i gCúram Leanaí (QQI/FETAC nó a chomhionann). Tá caighdeán maith Gaeilge riachtanach don phost.