Straitéisí Mata do Pháistí Ardchumais (físeán)

Straitéisí Mata do Pháistí Ardchumais (físeán)

Ceardlann le Cormac Ó Tuairisg, Scoil Éinne agus DigiGael, do mhúinteoirí le daltaí ardchumais sa seomra ranga faoi conas cabhrú leo trí na hábhair ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic – STEM i mBéarla). Smaointeoireacht...

Cluichí Mata (ón Áisaonad)

Cluichí tábla/boird le húsáid le mata praiticiúil, mata ó mheabhair agus teanga na matamaitice a dhaingniú; R1 go R5. Íoslódail na nótaí, na cártaí agus na rothlóirí; pacáiste ann do gach bliainghrúpa.