An Tairseach agus forbairtí ETIM Bunscoile

Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Ceardlann ó Frank Ó Tormaigh agus Tríona Nic Fhinn, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, maidir leis an Tairseach agus forbairtí ETIM ag leibhéal na bunscoile. Bhí ábhar sa seisiún a bhí feiliúnach do leibhéal na bunscoile agus leibhéal na hiar-bhunscoile, araon, mar a bhain leis an Tairseach.

Mol Mata

Áis nua ar líne don mhatamaitic a thacaíonn leis an dá churaclam ó thuaidh agus ó dheas.