An Luathuimhearthacht agus Réamhscileanna Mata sa Naíonra

Clúdach

This section is available in Irish only.

Tá súil againn go mbeidh an rannóg seo maidir le Luathuimhearthacht agus Réamhscileanna Mata sa Naíonra mar áis luachmhar do mhúinteoirí naíonra. Chinn muid gur fearr é a fhoilsiú mar áis idirghníomhach ar líne amháin, le gur feidir cuir leis go leanúnach, agus naisc bheo a neadú ann. 

Tá an t-ábhar roinnte de réir caibidil, atá ar fáil ceann ar ceann tríd an roghchlár ar chlé ar an leathanach seo. Ní gá go dtabharfar futhu in aon ord ar leith. 

An bhfuil ábhar agat le cuir leis? Ba bhreá linn cloisteáil uait! Tá fáilte romhat moltaí a sheoaldh chuig ciara@gaeloideachas.ie le go gcuirfí san áireamh iad. 

Gabhann muid buíochas ó chroí le Máire Ní Choileáin agus Naíonra Thír na nÓg a spreag an píosa oibre seo, agus a chuir go leor moltaí luachmhara leis.