4. Scéalta

Scéalta

Is acmhainn an-luachmhar í an scéalaíocht dar ndóigh leis an teanga a shealbhú agus cur le stór focal ar théamaí éagsúla i mbealach siamsúil. Seo thíos roinnt scéalta ina bhfuil uimhreacha luaite nó deiseanna iontacha iontu roinnt den bhfoclóir a bhaineann leis an luathuimhearthacht threisiú. Is féidir an foclóir a chur i láthair na bpáistí ar bhealach gníomhach trí gheáitsí agus trí rudaí a thaispeáint dóibh chun brí a chur in iúl nó d’fhéadfaí mála scéalaíochta a úsáid le spreagadh breise a bheith ann (Tumoideachas sa Naíonra, 2018).

 • An mbíonn Dónal an Chlúimh á léamh sa naíonra? Tá físeán iontach anseo ó Naíonra Naithí ag léiriú comhaireamh i nGaeilge i mbealach an-spreagúil agus soiléir
 • Dar ndóigh, is scéal iontach é Na Trí Mhuicín le díriú ar an teanga a bhaineann leis an mata. Éist leis á léamh ar Cúla4 ar Scoil anseo
 • Tá teacht ar Cinnín Óir agus na Trí Bhéar ar chainéal Youtube An Gúm agus taifead fuaime ar a gcainéal Soundcloud
 • Is féidir éisteacht le Bran ag Comhaireamh á léamh ag Nóirín anseo
 • Cá bhfuil Tata? Ainmhí beag é Tata ach tá sé ar iarraidh san fhoraois. Tugtar seans don léitheoir beag é a chuardach agus buaileann muid le go leor ainmhithe eile i rith an ama. Múintear comhaireamh simplí ag an am céanna. Tá an scéal á léamh ag Donnach ó Ghlór na nGael anseo
 • Éist leis Na Trí Ghabhar Chliste anseo ar chainéal Soundcloud An Gúm

Seo roinnt leabhar eile a chuirfidh le stór focal na bpáistí ar an luathuimhearthacht:

 • An Chéad 100 Uimhir
 • Caitlín agus Cormac – Lá Mór Fada
 • Cillian ag Comhaireamh
 • Comhaireamh – an Fheirm
 • Cruthanna – sa Teach
 • Dathanna – an Zú
 • Léann Bran an tAm
 • Na Trí Bhéar
 • Na Trí Ghabhar Chliste
 • Na Trí Mhuicín
 • Ó Mhaidin go hOíche
 • Tá Bran in ann Comhaireamh