Worksheets for young children in naíonraí and in the bunranganna

Nov 23, 2023

A new series of work sheets for young children is now available on the website www.GaeilgeDonNaionra.ie. There are 12 labeled images on each sheet ready to be coloured in. Among the sheets available are three on the theme of An Nollaig – Christmas. Below are three other pages to support educators and parents over the season of Nollaig.

Tá sraith nua de bhileoga oibre do dhaltaí óga ar fáil anois ar an suíomh www.GaeilgeDonNaionra.ie agus iad réidh don chlódóir i bhformáid PDF. Tá 12 íomhá ar ábhar na bileoige le dathú ar gach leathanach. I measc na gceann atá ar fáil faoi láthair tá trí cinn ar ábhar na Nollag. Cuireann sé sin leis an tacaíocht don Nollaig atá ar fáil ar na leathanaigh: