Cnuasach dánta beaga do leanaí nasctha leis an Nollaig.

Roinnt de na hamhráin seo ar fáil ar ár seinnliosta seo ar Youtube agus tá a lán smaointe do cheachtanna ar fáil ar ár leathanach d’áiseanna don Nollaig.


Máinséar Beag 👼

Máinséar beag,
babaí ina luí,
sin é Íosa,
mo chomrádaí.


Tháinig Daidí na Nollag 🎅🎁

Tháinig Daidí na Nollag.
Ní fhaca mise é.
Fuair mé a lán bréagán.
Hip-hip-huiré!


An Spideog ❤️🎶

Chonaic mise spideog,
ar chúl an tí inné.
Bhí ocras ar an éinín,
mar bhí sioc istigh sa chré.

Thug mé píosa aráin di,
deoch uisce agus min.
Bhí áthas ar an spideog,
agus chan sí port bog binn.


Deaide na Nollag 🔔🎅

A haon, a dó.
A haon, a dó, a trí.
An gcloiseann tú
ceol na gcloigíní?

A trí, a cheathair.
A cúig, a sé.
Deaide na Nollag!
Hup, hup, huiré!


Calóga Sneachta ❄️🌨️❄️

Calóga sneachta ag titim, ag titim, ag titim,
calóga sneachta ag titim, ag titim as an spéir.

Brat bog bán ar an talamh, an talamh, an talamh,
brat bog bán ar an talamh, nach deas an brat bog é?

Calóga sneachta ag titim, ag titim, ag titim,
calóga sneachta ag titim, ag titim as an spéir.


Fear Mór Sneachta ☃️

Tá srón deas dearg orm,
hata ar mo cheann,
tá píopa i mo bhéal,
ach níl tabac ar bith ann.

Tá scaif ar mo mhuineál,
scuab i mo lámh chlé.
An bhfuil a fhios agat cé mise?
Is fear mór sneachta mé!


Fear Beag Ramhar 🎅

Fear beag ramhar,
féasóg bhán,
cóta dearg,
mála lán.

Réinfhia rua,
sleamhnán beag,
cling, cling, cling,
sin an clog.


Tá Deaide Na Nollag Ann 🎅

Féach Deaide na Nollag.
Sin é, sin é.
Aon cheann amháin,
Dhá chois fé.

Cóta dearg air.
Hata bán.
Bréagáin dheasa
Agus mála lán.


Cuairt Ar Shan Nicolás 🎅

Chroith mé lámh leis,
shuigh mé ar a ghlúin.
D’inis mé m’ainm dó,
agus lig mé mo rún.

D’éist sé go geanúil,
is nuair a sméid sé a cheann,
bhí a fhios agam go cinnte
go mbeadh bronntanas deas ann.


Daidí Na Nollag Ag Teacht 🎅🧦

Tá an Nollaig buailte linn,
tá áthas san aer.
Tá sneachta ar an talamh,
tá réaltaí sa spéir.

Táimid ag dul a chodladh,
is tá ár stocaí réidh.
Tá Daidí na Nollag ag teacht
anuas an simléar.


San Nicolás 🎅

San Nicolás, San Nicolás,
thuas ar an teach.
Déan deifir, déan deifir,
déan deifir isteach.

Oscail do mhála,
do mhála mór lán,
is líon suas mo stoca,
le cúpla bréagán.


Dán Nollag 👼

I stábla i mBeithil
Mainséar sínte
Bhí leanbh aoibhinn
Cuachta in eadaí bána
Gan teas, gan dídean
Ó fhuacht na hoíche ann
Ach anáil caora
Asal is dámh

Rí na Ríthe
(A) bhí sa mainséar sínte
Muire na hóighe
B’í a mháthair
Beannacht na díse
Ar do theach agus daoine
Nollaig aoibhinn agat
Séan is áthas.

le Maitiú Ó Maoláin, Árainn


Oíche Nollag ❄️🌨️❄️👼

Oíche Nollag bhí an spéir
spéir-gheal glan gan smúid ná néal

Idir a haon agus a dó
tháinig an sneachta mar an cheo

Idir a dó agus a trí
bhí an sneachta go trom ina luí

Dhúisigh na daoine as a gcodladh
agus féach rompu brat na Nollag!

An Té gur scar an brat sin fúinn
go dtuga sé Nollaig aoibhinn dúinn

le Dubhglas de hÍde (An Craoibhín Aoibhinn)


Dán d’Oíche Nollag 👼

Dia do bheatha a naí naoimh
Sa máinséar cé tá tú bocht
Meadhrach saibhir atá tú
Is glórmhar id dhún féin anocht

A naí bhig atá mór
A linbh óig atá sean
Sa mainséar níor cuireadh (a) lán
Cé nach bhfaigheadh áit ar neamh

Amhráin Diadha Chúige Connacht (1896)

Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Litearthacht | Literacy, Stór focal | Vocab
Nollaig Shona