Gairmeacha le Gaeilge – Deiseanna agus Cur Chuige

Ceardlann ar chúrsaí gairmeacha agus treorach ag Tionól Forbartha 2023. Bhí an seisiún á éascú ag Seán P Ó Briain, Iarchigire i gcúrsaí Treorach agus iarmhúinteoir nuatheangacha, agus Aoife Ní Shéaghdha, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.