Enclude News for Parents Test Page

Gaeloideachas publishes news here regularly, as well as fortnightly email newsletters for naíonraí, primary and post-primary schools. You can register to receive these newsletters below. Keep an eye too on our social media accounts, and share your news with us by emailing eolas@gaeloideachas.ie.

Nuachtlitir RSO, 13.04.21

Tá súil againn go raibh briseadh álainn agaibh don Cháisc. Tá go leor rudaí dearfacha ar siúl ag Gaeloideachas sa réimse riachtanais speisialta oideachais i láthair na huaire gur mhaith linn a roinnt libh. Ina measc, tá rannóg úr nua ar an disléicse forbartha againn,...

read more

Folúntais, Coláiste Oiriall, Muineachán

Múinteoirí meánscoile de dhíth ar Choláiste Oiriall, gaelcholáiste imbaile Mhuineacháin don chéad scoilbhliain eile, go speisialta sna hábhair Ceol, Fraincis agus Eolaíocht.   Má tá suim agat bheith as na postanna seo i gColáiste Oiriall, gabh i dteagmháil leis an...

read more

Cuntas Youtube don Naíonra

Buntáistí a bhaineann le cuntas Youtube a bhunú • Cabhraíonn na físeáin amhránaíochta agus drámaíochta leis an saibhreas agus sealbhú teanga • Is féidir na físeáin uilig a stóráil in aon áit amháin • Bíonn rochtain agat ar na bhfíseán go tapaidh agus go héasca • Is...

read more

Seirbhís Chomhairleach na Cigireachta don Churaclam

Tá an Chigireacht ag soláthar seirbhís chomhairleach, ghutháin agus ríomhphoist atá tiomnaithe do scoileanna atá ag feidhmiú i dtimpeallacht chianda. Tá tacaíocht ar fáil 5 lá sa tseachtain, 09:00 - 17:30 do phríomhoidí agus do mhúinteoirí i leith na rudaí seo thíos:...

read more

Press release: Specification for Leaving Certificate Irish

For immediate release 24.02.2021 Specification for Leaving Certificate Irish - crucial that consultation period be extended as well as analysis of Junior Cycle Specification undertaken.  Gaeloideachas welcomes yesterday’s publication of the new draft specifications...

read more

Nuachtlitreacha Gaeloideachas

* de dhíth | indicates required

Nuachtlitir | Newsletter:


Formáid | Format


Léigh siar | View previous newsletters

Newsletter Signup - Enclude

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith. / Please select all of the newsletters you’d like to receive from us. You can change your mind at any time.