Enclude News for Parents Test Page

Gaeloideachas publishes news here regularly, as well as fortnightly email newsletters for naíonraí, primary and post-primary schools. You can register to receive these newsletters below. Keep an eye too on our social media accounts, and share your news with us by emailing eolas@gaeloideachas.ie.

Fócasghrúpaí RSO – Rannpháirithe ag Teastáil

An múinteoir oideachais speisialta thú i scoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta? Suim agat cabhrú le taighde sa réimse fíorthábhachtach seo, smaointe a roinnt, bearnaí maidir le hacmhainní agus tacaíochtaí a thuairisciú? Tá Gaeloideachas ag lorg rannpháirtithe...

read more

Nuachtlitir an Iar-bhunleibhéil: 16.12.20

Fáilte chuig eagrán Nollag 2020 de Nuachtlitir an Iar-bhunleibhéil, nuachtlitir dheireanach na bliana 2020. Íoslódáil an nuachtlitir anseo. San eagrán seo : Seimineáir Gaeloideachas - Súil Siar, Súil Chun Cinn Comórtais Liteartha an Oireachtais Fócasghrúpaí RSO –...

read more

Nuachtlitir an Bhunleibhéil: 15.12.20

Fáilte chuig eagrán Nollag 2020 de Nuachtlitir an Bhunleibhéil, nuachtlitir dheireanach na bliana 2020. Íoslódáil an nuachtlitir anseo. San eagrán seo : Seimineáir Gaeloideachas - Súil Siar, Súil chun Cinn Acmhainní Nua RSO Grúpaí Fócais RSO Machnamh Nollag Covid19 -...

read more

Nuachtlitir na dTuismitheoirí: 16.12.2020

Seo ár nuachtlitir dheireanach na bliana seo ach ní hionann sin agus nach bhfuil neart acmhainní agus spraoi againn daoibh do bhriseadh na Nollag! This is our last newsletter for the year, but that doesn't mean an end to resources and fun for the Christmas period! Sa...

read more

Nuachtlitreacha Gaeloideachas

* de dhíth | indicates required

Nuachtlitir | Newsletter:


Formáid | Format


Léigh siar | View previous newsletters

Newsletter SIgnup - Enclude

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith. / Please select all of the newsletters you’d like to receive from us. You can change your mind at any time.