Tumoideachas sa Naíonra

Tumoideachas sa Naíonra 2

This section on Tumoideachas sa Naíonra is available in Irish only.

I 2018, d’fhoilsigh Gaeloideachas an treoirleabhar tacaíochta Tumoideachas sa Naíonra mar áis do mhúinteoirí naíonra. Tá an treoirleabhair ar fáil mar PDF thíos, agus i bhfoirm clóite (saor in aisce) ach ordú a dhéanamh le eolas@gaeloideachas.ie.

Tumoideachas sa Naíonra – PDF iomlán (13.6 MB)

Tá leagan ar-líne den treoirleabhar ar fáil anseo, roinnte de réir caibidil. Tá na codanna éagsúla den treoirleabhar ar fáil ceann ar ceann tríd an roghchlár ar chlé ar an leathanach seo.

Táimid ag súil go mór go spreagfaidh Tumoideachas sa Naíonra an Ghaeilge mar theanga na cumarsáide, an spraoi agus an tsóisialaithe sa naíonra agaibhse!