Poetry and songs for Nollaig – Christmas

Dec 1, 2021

Now that we are in Mí Na Nollag we are happy to let ye know that we have two new Christmassy pages for the use of educators, pupils, parents, and elves of course! We will be adding to the pages Dánta na Nollag (poems), Amhráin na Nollag (songs) and our main page for Christmas resources frequently and we would love to hear about them if there are examples we are missing. Sending ye all Christmas blessings!

Agus muid anois ag dul isteach i bhfruch frach na Nollag tá áthas orainn anseo dhá leathanach nua Nollaigiúla a chur ar fáil d’oidí, daltaí, tuismitheoirí, agus lucharacháin dar ndóigh! Beidh muid ag cur leis na leathanaigh Dánta na Nollag, Amhráin na Nollag agus ár bpríomh leathanach faoi háiseanna eile don Nollaig go minic agus ba bhreá linn cloisteáil uaibhse má tá cinn bhreise agaibh. Beannachtaí na Nollag oraibh go léir!