Eolairí

Tá obair cothabhála á dhéanamh againn ar na heolairí ar an suíomh faoi láthair agus tá siad as feidhm dá réir.

Tá liosta nuashonraithe de naíonraí atá ag feidhmiú go hiomlán trí Ghaeilge iarrtha againn ar an Roinn Leanaí. Go dtí go mbeidh ceann ar fáil, is féidir eolas ar do sheirbhísí áitiúla a fháil ó do Choiste Cúraim Leanaí áitiúil.

Is féidir na comhaid Excel thíos a íoslódáil, áfach, le teacht ar sonraí na scoileanna de réir contae. Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn má tá aon cheist agat ina leith.

Tá léarscáil idirghníomhach agus cuimsitheach ar fáil ar shuíomh Sealbhú, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, a léiríonn ní hamháin cá bhfuil na scoileanna ar fad, ach an stair a bhaineann leo. Cliceáil anseo le cuairt a thabhairt ar an áis iontach seo:

https://www.dcu.ie/sealbhu/stair-ghluaiseacht-na-gaelscolaiochta-history-gaelscoil-movement

Tá uirlis na Roinne Oideachais le scoileanna a aimsiú ar fáil ar líne thíos:

https://www.gov.ie/en/directory/category/495b8a-schools/