An bhfuil suim agat cur isteach ar phost i mbunscoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta i mbliana?

by | Jun 24, 2022 | Folúntais, Ginearálta, Múinteoirí

An bhfuil tú ag smaoineamh ar chur isteach ar phost i mbunscoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta i mbliana? Tá go leor deiseanna ann! Tapaigh an deis!

Ar thuig tú go bhfuil timpeall 300 bunscoil a chuireann oideachas trí mheán na Gaeilge ar fáil? Bíonn na scoileanna seo ag lorg múinteoirí, príomhoidí, cúntóirí riachtanais bhreise, agus rúnaithe an t-am ar fad.

I scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, is í an Ghaeilge, dar ndóigh, teanga chumarsáide agus riaracháin na scoile. Labhraíonn múinteoirí, daltaí, agus bainistíocht na scoile í. Bíonn scoileanna lán-Ghaeilge nua á mbunú go rialta i gceantair éagsúla freisin agus bíonn go leor deiseanna dul chun cinn iontu. Tapaigh an deis le bheith mar chuid de phobal bríomhar atá ag fás agus ag forbairt!

cur i láthair iontach curtha le chéile ag Aisling Uí Fhéich, Príomhoide i nGaelscoil na Fuinseoige, le go leor leideanna úsáideacha do mhúinteoirí a bhfuil suim acu iarratas a dhéanamh ar phost i nGaelscoil. Tá sé lán le heolas úsáideach maidir leis an iarratas agus maidir leis an agallamh a bheadh ina chúnamh d’éinne atá ag cur isteach ar phost i nGaelscoil den chéad uair. 

Fógraítear folúntais ar EducationPosts.ie agus bíonn folúntais ó thuaidh ar fáil go minic ar shuíomh Chomhairle na Gaelscolaíochta. Tá léarscáil de na scoileanna le feiceáil ar shuíomh Gaeloideachas anseo. Is féidir le scoileanna folúntais a chlárú linn anseo freisin.

liostaí ceisteanna samplacha agallaimh do róil éagsúla ar fáil ar shuíomh An Foras Pátrúnachta: Múinteoirí, Comhordaitheoirí Teagmhála Baile Scoile agus an Phobail (TBSP), Poist Freagrachta, Cúntóirí Riachtanais Bhreise Oideachais, Rúnaithe, agus eile. Tá siad seo fíorúsáideach d’éinne a fhaigheann cuireadh chun agallamh a dhéanamh. Féach ar an rannóg earcaíochta anseo.

Tá eolas maidir le héiteas scoileanna faoin bhForas Pátrúnachta ar a suíomh idirlín freisin, cosúil leis na pátrúin uile. B’fhiú bheith ag smaoineamh cén chaoi a bhféadfá cur le héiteas agus sainspiorad na scoile agus cén chaoi a rachadh do chuid scileanna agus taithí chun a leasa agus chun leasa an róil agus na páistí.

Tá eolas maidir le cáilíochtaí agus eolas ábhartha eile ar fáil ar shuíomh Gaeloideachas anseo. Tá físeán ann maidir le bheith ag múineadh i scoil lán-Ghaeilge chomh maith. Tá eolas cabhrach breise inár gcuid leabhrán Cúiseanna le Scoil Lán-Ghaeilge a Roghnú agus An Bhunscoil Ghaeltachta.

grúpa Facebook againn do mhúinteoirí bunleibhéil sa gcóras lán-Ghaeilge freisin – áit shábháilte gur féidir le múinteoirí ceisteanna a chur, acmhainní a lorg, deiseanna agus dúshláin a phlé. An bhfuil tú i do bhall ann go fóill?

Ná déan dearmad go bhfuil acmhainní den scoth ar fáil trí COGG ag na naisc seo thíos: