Tá ríméad ar Gaeloideachas a fhógairt go mbeidh Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2023 ar siúl in Óstán Slieve Russell, Co. an Chabháin ar an Aoine 10 Samhain 2023.

Is ócáid fíorspeisialta a bheidh ann i mbliana agus Gaeloideachas ag ceiliúradh 50 bliain ar an bhfód agus tá muid ag súil le líon toscairí níos mó ná riamh a bheith ag an gcomhdháil.

Mar a bhíonn gach bliain beidh Taispéantas Seastán agus Urraitheoirí ina gcuid  thábhachtach den Tionól Forbartha. Is deis iontach í seo chun tairgí agus seirbhísí d’eagraíocht t a chur os comhair phríomhoidí, mhúinteoirí, thaighdeoirí agus baill eile den earnáil oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

I mbliana, tá spás againn do 40 seastán, chomh maith le raon deiseanna urraíochta. Léigh na téarmaí agus na coinníollacha thíos le do thoil roimh iarratas a dhéanamh. Déanfar seastáin agus deiseanna urraíochta, atá teoranta, a leithdháileadh ar bhonn tús freastail. Is féidir leat iarratas a dhéanamh tríd an bhfoirm ag bun an leathanaigh seo a chomhlánú. Tá fáilte mhór romhat cur isteach ar sheastán agus urraíocht a dhéanamh ar an imeacht más mian leat. Tabharfar lascaine de €100 ar chostas seastáin d’aon eagraíocht a roghnaíonn urraíocht a dhéanamh ar ghníomhaíocht chomhdhála eile freisin.

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais maidir leis an gclár, lóistín, ticéid agus eile ar an leathanach seo. 

Seastáin - €350

Costas: €350 (ráta lascaine €250 d’eagraíochtaí deonacha/neamh-bhrabúis)

Tabharfar lascaine de €100 ar chostas seastáin d’aon eagraíocht a roghnaíonn urraíocht a dhéanamh ar ghníomhaíocht chomhdhála eile freisin.

Cuimsíonn an táille:

 • Tábla de mhéid 6′ x 1.5′, 2 chathaoir agus spás do dhá phreabmheirge caighdeánacha.
 • Lón, tae agus caife (beidh lón ar fáil do thaispeántóirí roimh am lóin na dtoscairí)
 • Wifi
 • Bheith luaite i gClár an Tionóil, a bheidh ar fáil ar líne.

N.B. Tá na taispeántóirí freagrach as gach ábhar a theastaíonn dá seastán a thabhairt leo. Molann an t-óstán do thaispeántóirí cábla sínteach a thabhairt leo.

Is iad na huaireanta taispeántais ná 8.30 – 16.30 ar Aoine an 10 Samhain 2023. Féadfar an seastán a shocrú idir 17.00-19.00 Déardaoin 9 Samhain nó idir 06.00-7.30 Dé hAoine 10 Samhain. Ní mór na seastáin a ghlanadh as Seomra agus Forhalla Cranaghan ag 16.30 Dé hAoine 10 Samhain.

Beidh 30 seastán lonnaithe i Svuít Cranaghan 2 agus 10 i bhForhalla Svuít Cranaghan 2. Tá an dá sheomra in aice lena chéile agus caithfidh na toscairí dul trí Fhorhalla Svuít Cranaghan 2 chun dul go Svuít Cranaghan 2 – mar sin tá an stádas comhionann ag an dá shuíomh agus beidh an líon céanna toscairí ag dul trí gach ceann acu.

Beidh tae agus caife ar fáil sna spásanna taispeántais le linn sosanna maidin agus tráthnóna. Spreagfar toscairí le cuairt a thabhairt ar na seastáin le linn clárúcháin na maidine, sosanna tae agus caife agus le linn am lóin.

Más rud é nach féidir leat freastal ar an gcomhdháil, is féidir leat do sheastán a chur ar ceal trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie faoin 1 Samhain 2023. Ní féidir leat a chur ar ceal ar an nguthán. Aisíocfaidh Gaeloideachas do tháille ina iomlán má chealaíonn tú faoin 1 Samhain 2023. Beidh an seastán á thairiscint d’eagraíocht eile ar an liosta feithimh. Má chuireann tú ar ceal tar éis an 1 Samhain, ní thabharfar aisíocaíocht duit.

Coinníonn Gaeloideachas an ceart chun clár na comhdhála a leasú de réir mar is gá mar gheall ar imthosca gan choinne a d’fhéadfadh teacht chun cinn.

Déan urraíocht ar Sos Tae agus Caife - €500

Costas: €500

Tá an deis urraíochta seo teoranta do thrí urraitheoir.

 • Beidh an t-urraitheoir luaite i gClár an Tionóil, a bheidh ar fáil ar líne.
 • Cuirfear fógraí ar na boird tae agus caife le lógó an urraitheora orthu. 
 • Cuirfear bileoga ón urraitheoir ar na boird tae agus caife. 
 • Cuirfear preabmheirge an urraitheora sa seomra.  
 • Beidh lógó an urraitheora le feiceáil ar thaispeántas sleamhnáin ar scáileáin san óstán.
 • Cuirfimid nóta buíochais leis an urraitheoir ar na meáin shóisialta.

Déan urraíocht ar Lón na Comhdhála - €1,000

Costas: €1,000

Tá an deis urraíochta seo uathúil d’urraitheoir amháin.

 • Beidh an t-urraitheoir luaite i gClár an Tionóil, a bheidh ar fáil ar líne.
 • Cuirfear bileoga nó fógraí ón urraitheoir ar na boird.
 • Cuirfear preabmheirge an urraitheoira sa seomra.
 • Beidh lógó an urraitheora le feiceáil ar thaispeántas sleamhnáin ar scáileáin san óstán.
 • Cuirfimid nóta buíochais leis an urraitheoir ar na meáin shóisialta.

Déan urraíocht ar an bhFáiltiú Fíona agus Prosecco - €1,000

Cost: €1,000

Tá an deis urraíochta seo uathúil d’urraitheoir amháin.

 • Beidh an t-urraitheoir luaite i gClár an Tionóil, a bheidh ar fáil ar líne.
 • Beidh an t-urraitheoir luaite ó bhéal le linn an dinnéir nó ag tús na siamsaíochta.
 • Cuirfear fógraí ar na boird le lógó an urraitheora orthu.
 • Cuirfear preabmheirge an urraitheora sa seomra.
 • Beidh lógó an urraitheora le feiceáil ar thaispeántas sleamhnáin ar scáileáin san óstán.
 • Cuirfimid nóta buíochais leis an urraitheoir ar na meáin shóisialta.

Déan urraíocht ar Bhiachlár an Dinnéir Cheiliúrtha - €400

Costas: €400

Tá an deis urraíochta seo uathúil d’urraitheoir amháin.

 • Beidh an t-urraitheoir luaite i gClár an Tionóil, a bheidh ar fáil ar líne.
 • Cuirfear lógó an urraitheora ar an mbiachlár.
 • Cuirfear preabmheirge an urraitheora sa seomra.
 • Beidh lógó an urraitheora le feiceáil ar thaispeántas sleamhnáin ar scáileáin san óstán.
 • Cuirfimid nóta buíochais leis an urraitheoir ar na meáin shóisialta.

Déan urraíocht ar Bord ag an Dinnéar Ceiliúrtha - €300

Costas: €300

Tá an deis urraíochta seo teoranta do deich n-urraitheoir.

 • Beidh lógó an urraitheora le feiceáil ar an mbord.
 • Beidh an t-urraitheoir luaite ó bhéal le linn an dinnéir nó ag tús na siamsaíochta.
 • Cuirfimid nóta buíochais leis an urraitheoir ar na méain shóisialta.

Nóta tábhachtach: Níl ticéid nó dinnéir don urraitheoir san áireamh leis an rogha seo – urraíocht ar bhord do thoscairí nó d’aíonna atá i gceist. Dar ndóigh, bheadh lán-fháilte roimh an urraitheoir freastal ar an imeacht ach ticéad a cheannach ar shuíomh idirlín Gaeloideachas.

Déan urraíocht ar an bhfuaim ag an Dinnéar Ceiliúrtha - €500

Costas: €500

Tá an deis urraíochta seo uathúil d’urraitheoir amháin.

 • Beidh an t-urraitheoir luaite i gClár an Tionóil, a bheidh ar fáil ar líne.
 • Beidh deis ag an urraitheoir preabmheirge agus/nó fógraí le lógó an urraitheora a chur in aice leis an stáitse.
 • Beidh an t-urraitheoir luaite ó bhéal ag tús na siamsaíochta.
 • Beidh lógó an urraitheora le feiceáil ar thaispeántas sleamhnáin ar scáileáin san óstán.
 • Cuirfimid nóta buíochais leis an urraitheoir ar na meáin shóisialta.

Déan urraíocht ar thaifead na gCeardlann - €1,000

Costas: €1,000

Tá an deis urraíochta seo uathúil d’urraitheoir amháin.

 • Déanfar taifead ar roinnt ceardlann le linn an Tionóil. Beidh ainm agus lógó an urraitheora curtha sna físeáin uilig.
 • Cuirfear na físeáin in airde ar chainéal YouTube Gaeloideachas i ndiaidh an Tionóil. Roinnfear iad ar shuíomh idirlín Gaeloideachas agus ar na meáin shóisialta (Facebook, Twitter, agus Instagram). Beidh ainm an urraitheora luaite sa chur síos ar an bhfíseán ar YouTube, agus in aon phoiblíocht a dhéantar ar na físeáin.
 • Beidh lógó an urraitheora le feiceáil ar thaispeántas sleamhnáin ar scáileáin san óstán.
 • Cuirfimid nóta buíochais leis an urraitheoir ar na méain shóisialta.