Naisc Úsáideacha

In ainneoin monatóireachta leanúnach ar an suíomh seo, ní féidir le Gaeloideachas a bheith freagrach as suíomhanna nach bhfuil faoin ár stiúr. Bainigí sult agus tairbhe as na naisc seo a leanas.

 

Acmhainní do Naíonraí agus Scoileanna

Oideachas

Síceolaithe Oideachais le Gaeilge

Niamh Ní Fhoighil B.Ed., M.A. (SEN), B.Sc. (Psych), M.A. Ed. Psych – ar fáil chun measunú a dhéanamh ar pháistí atá ag foghlaim tré mheán na Gaeilge. 085-7301367 | niamh@kildarepuzzles.ie