Físeáin

Físeáin

Ag eascairt ó na smaointe sa leabhrán, d’eagraigh Gaeloideachas sraith ceardlann ar líne i mí Bealtaine, 2020. Mar chuid den tsraith seo bhí an Dr TJ Ó Ceallaigh agus Dónal Ó hAiniféin linn leis an leabhrán a phlé agus a thaithí féin ar an nGaeilge mar theanga an tsóisialaithe a chur chun cinn. Is féidir breathnú siar anois ar YouTube nó thíos.