Roinnt áiseanna do Fhéile Na Samhna atá ar fáil ar líne; dánta, rainn, ealaín le déanamh, leabhra, físeáin, stair, cluichí agus gníomhaíochtaí. 🔥🍎🌰👻🎃💀

Ceiliúradh féile na Samhna, tús an Gheimhridh agus tús na bliana úire in Éirinn, thart ar dheireadh Mhí Dheireadh Fómhair agus tús Mhí Na Samhna. Téann an nós sin siar na mílte bliain agus is príomhfhéile na nGael é le cois Imbolc (Lá Fhéile Bríde), Bealtaine agus Lúnasa. B’oíche dhraíochtúil í Oíche Shamhna agus síleadh gur briseadh an teorainn idir an saol seo agus an ríocht eile le linn na hoíche seo agus go raibh na mairbh in ann filleadh ar an domhan seo arís don oíche seo amháin. (Foclóir ag bun an leathanaigh)

Seo thíos amhrán beag do leanaí agus iad ag dul ó dhoras go doras ar an oíche;

Oíche Shamhna, Oíche Shamhna;
Bairín breac, bairín breac;
Úlla is cnónna, úlla is cnónna;
Bob nó beart, bob nó beart!

Oíche Shamhna, Oíche Shamhna;
Taibhse bán, taibhse bán;
Damhán alla, damhán alla;
Ar líontán, ar líontán!

Oíche Shamhna, Oíche Shamhna;
Cnámharlaigh, cnámharlaigh;*
Cailleach ghránna, cailleach ghránna;
Chí-hí-hí, Chí-hí-hí!

Oíche Shamhna, Oíche Shamhna;
Bairín breac, bairín breac;
Úlla is cnónna, úlla is cnónna;
Bob nó beart, bob nó beart!

* nó <Puimcíní, puimcíní;>

le Tonaí Ó Roduibh

Oíche Shamhna thuas mar amhrán le Róise Nic Corraidh 📽️🎵

Cúig rann faoi Oíche Shamna le Gaelbhratach ar YouTube 📽️

Púca – ceacht ar an dán sin le Cúla4 (rang a haon)

Déan Comhrá – Oíche Shamna – físeán foclóra ón nGaeltacht 📽️👻🔥🧙🍎🌰🧟

Oíche Shamhna agus an saol eile 📽️📝 – físeán ó TG4 agus gníomhaíochtaí scríofa a ghabhann leis

Oíche Shamhna Fadó 📽️ – físeán ó Cúla4

Leabhrán Oíche Shamhna 📝 – Amhráin, Rainn agus Dánta d’Oíche Shamhna; pictiúir le dathú in éindí leo.

📚 Na 10 leabhar ‘scéine’ Gaeilge is fearr d’Oíche Shamhna 📚

   • Dónall Dána; Teacht na dTaibhsí

   • Lios na Leanaí

   • An Chailleach

   • An Zombaí

   • An Vaimpír

   • Frankenstein

   • Na 10 gCinn is Measa de Mhistéirí Aisteacha

   • Vaimpírí san Áiléar

   • I Measc Vaimpírí

   • Greim na Vaimpíre

Nósanna oíche Shamhna 🔥🍎🌰

Oideas d’anraith puimcín 🎃🥣

Conas anraith puimcín a dhéanamh 📽️🎃🥣

Stór Focal d’Oíche Shamhna 🧛👺👻 – íomhá sa ngailearaí thíos

Biongó na Samhna (PDF) 🎲 le Teanga Tí

Tóraíocht Taisce na Samhna (PDF) 🔍📝🧛 – Is féidir le leanaí dul thart leis an leathanach seo agus tic, nó uimhir, a chur sa mbosca in aice le gach ceann atá siad in ann a fheiceáil tharstu sa mbaile nó ar scoil.

Sosanna Gluaiseachta d’Oíche Shamhna 🧘 – forbartha i gcomhpháirt leis an Ionad Uathachais Choillidh Chanannáin (Ard Mhacha)

Pléantáil d’Aghaidh (seinnliosta le Cúla4) 📽️ – banfhlaith 👸, dragan 🐲, panda 🐼, coinín 🐰, maighdean mara 🧜‍♀️, tíogar 🐯, abhlóir / fear grinn 🤡, fear beag glas 👽, róbó 🤖, foghlaí mara 🏴‍☠️, cat 😺, féileacán 🦋, blaosc 💀.

Seán Na Gealaí a tharraingt 📽️🎨🎃 le Lucy Ní Dhuiginn do Cúla4

Oíche Shamhna; cailleach amuig in Ard Mhacha 📽️🎭⭐ – scéal / dán (fo-theidil i mBéarla ann faraor)

An raibh a fhios agat… gur in Éirinn a thosaigh féile na Samhna? 📽️🔥 – físeán beag faoi stair an fhéile déanta go deas ag Gaelbhratach

Stair sciobtha an fhéile 📽️🔥 le hEímear as an gcainéal Gaeilge le Eímear

Bob nó bia agus tarraingt Oíche Shamhna ar MeonEile.ie – cur síos ar stair agus nósanna na hoíche le Seán Ó Farraigh

Oíche Shamhna le Tús Maith 📽️👺👻 Corca Dhuibhne lán de phúcaí agus daoine aite ag siúil timpeall na háite

Féile na Samhna; an bhunchiall 🔥 – eolas faoi stair na féile

Piseoga Oíche Shamhna 📽️👻👺 an taobh eile, síoga, bréigéide nó feistis, bia curtha amach (Meon Eile)

Oíche Shamhna; Dúntar na Doirse 📻👻🔥 –  pléitear na nósanna, deasghnátha agus piseoga a bhaineann léi

Pisreoga an Bháis 📻⚰️🪦 – clár cartlainne RnaG faoi phisreoga an bháis i dTír Chonaill

Oíche Shamhna i mBailiúchán Na Scol 🔥 – 120 scéal agus 17 tras-scríbhinn.

Ealaín na Samhna ó Capturing Parenthood


Foclóir na Samhna

Samhain
Oíche Shamhna
Mí na Samhna
bréigéide / culaith bhréige
taibhse 👻 ≠ púca 👺
amhailt
creatlach / cnámharlach  🦴💀🦴
draoi / asarlaí 🧙 ≠ draíodóir 🪄
cailleach 🧙‍♀️ – cailleach na gcearc, cailleach phiseogach, cailleach feasa
olagas ⚗️
nimh ☠️
Bean Sí / Badhbh Chaointe
arracht / anchúinse / alltán 👹
súmaire (vaimpír) 🧛
seargán
ollphéist
fiach
ialtóg / sciathán leathairialtóga 🦇🦇
damhán alla 🕷️
líontán / nead / líon / snáth (damháin alla) 🕸️
coire
puimcínpuimcíní
Seán na Gealaí 🎃
cnó – cnónna 🌰🌰
cnó Gaelachcnónna Gaelacha
úll – úlla 🍏🍎
piseanna talún 🥜
milseán – milseáin 🍬🍫
bairín breacfáinne 💍, bonn 🪙, cipín 🪵, éadach 🧵 nó piseán/pónaire 🫛 duit?
bob nó bia / bob nó beart / bob nó breab 🎁 – Bhuail siad bob air mar níor thug sé tada dóibh.
tine chnámh 🔥
blaosc 💀
coinneal – coinnle 🕯️🕯️
cónra ⚰️
uaighleac uaighe 🪦
fuil – ag cur fola
catamán / éagbhás / smúrthannach 🧟
reilig
Samhain scáfar, scanrúil, scéiniúil.. agus shona daoibh go léir!

Google Translate

File Type: jpg
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Póstaer | Poster, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
adhairt Oíche Shamhna ó Dunnes Stores