Acmhainní Naíonra

Gníomhaíonn muid go leanúnach le cur leis na hacmhainní a chuireann muid ar fáil do thuismitheoirí, naíonraí agus scoileanna. Is féidir acmhainní éagsúla a íoslódáil thíos, agus seol chugainn aon mholtaí maidir le rudaí breise – eolas@gaeloideachas.ie

Is ar mhaithe le treoir amháin a chuirtear teimpléid agus polasaithe samplacha ar fáil, agus tá sé ríthábhachtach go ndéanfar iad a chur in oiriúint don naionra nó scoil. 

Polasaithe

Póstaeir

Acmhainní Eile

Ábhar gur féidir a chló:

Oiliúint agus forbairt ghairmiúil: 

Ábhar le ceannach: 

Ábhar eile ar líne:

Foilseacháin Gaeloideachas

Foilsíonn Gaeloideachas lámhleabhair do naíonraí agus scoileanna. Cliceáil anseo le hábhar a íoslódáil nó le cóip clóite a ordú

Ábhar Bolscaireachta

Cuireann Gaeloideachas ábhar bolscaireachta saor in aisce ar fáil maidir le buntáistí an tumoideachais, ón naíonra go bhunscoil go hiar-bhunscoil. Is féidir na foilseacháin a íoslódáil anseo, nó cóip clóite a ordú. 

Ceardlanna & Seimineáir Ar Líne: